91-561261 0091561236 rjkip@hotmail.com टिकापुर, कैलाली
नेपाल सरकार
ऊर्जा ,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

रानी जमरा कुलारिया सिंचाइ आयोजना
टिकापुर, कैलाली

फाइल नाम

कार्य

परियोजना मूल्याङ्कन कागजात चरण- क

परियोजना कार्यान्वयन पुस्तिका चरण