91-561261 0091561236 rjkip@hotmail.com टिकापुर, कैलाली
नेपाल सरकार
ऊर्जा ,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

रानी जमरा कुलारिया सिंचाइ आयोजना
टिकापुर, कैलाली


क्र. सं. वार्षिक रिपोर्ट कार्य